Informator Mosiński - marzec/kwiecień

Drodzy Czytelnicy!

Ukazał się najnowszy numer „Informatora Mosińskiego”  – zapraszam do lektury jego wersji elektronicznej. Znajdziecie w nim Państwo przede wszystkim kompendium informacji dotyczących obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, szczególnie te informacje, które dotyczą funkcjonowania naszej społeczności lokalnej.

Drugi  w tym roku numer mosińskiej gazety samorządowej ukazuje się w niespodziewanych i trudnych dla nas wszystkich okolicznościach. W sytuacji epidemii koronawirusa w Polsce, zdecydowaliśmy się na wydanie także jego wersji papierowej, by dostarczyć najważniejszych teraz informacji dla społeczności lokalnej, także tej jej części, do której nie dociera bieżąca informacja internetowa ze strony Gminy Mosina - mosina.pl i za pośrednictwem portalu społecznościowego  Facebook Gminy.

Ze względu na stan zagrożenia, który w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich wymaga ograniczania się w przemieszczaniu, tego numeru gazety nie dostaniecie Państwo jak zwykle do skrzynek.  Jego dystrybucja odbywać się będzie od jutra - 8 kwienia, w miejscach, do których większość z Państwa dotrze wychodząc z domów, by załatwić niezbędne potrzeby, czyli w większości sklepów z produktami spożywczymi w naszej Gminie. Proszę, by w sytuacji wyjścia z domów jedynie po niezbędne zakupy, w najbliższych dniach zwrócili Państwo uwagę, czy „Informator Mosiński” jest wyłożony do pobrania.

W tym miejscu chcę gorąco podziękować w imieniu Burmistrza oraz własnym za otwartość, zrozumienie sytuacji i życzliwą przychylność wszystkich właścicieli sklepów, do których dotarliśmy z prośbą o możliwość takiej dystrybucji gazety samorządowej, przebiegającej w trudnej dla wszystkich sytuacji.  

Chcę także gorąco podziękować Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli za udzieloną mi pomoc  w zorganizowaniu, w tej wyjątkowej sytuacji, wyjątkowego trybu  dystrybucji „Informatora Mosińskiego” – dziękuję!

Ten numer mosińskiej gazety samorządowej, będziecie mogli również pobrać Państwo przed wejściem głównym do Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy okazji wizyty w Biurze Obsługi Interesanta w koniecznych, pilnych sprawach.

Zachęcam do zapoznania się z ważnymi dla wszystkich mieszkańców informacjami.

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny
„Informatora Mosińskiego”

PDF