Ważne informacje

Jednym ze wskazań  wobec rosnącego zagrożenia koronawirusem jest ograniczenie opuszczania własnych domów do niezbędnego minimum. W sytuacji konieczności załatwienia spraw i potrzeb niezbędnych do funkcjonowania, zachęcamy do korzystania z kontaktów przez Internet. Tą drogą można załatwić różne sprawy i ograniczyć osobiste kontakty z grupami osób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z e-usług, z bankowości elektronicznej, zakupów on-line, czy z aplikacji moBILET.

Wiele instytucji i podmiotów wprowadziło ograniczenia w bezpośrednim dostępie interesantów i klientów. Szczegółowe informacje dotyczące tych ograniczeń, można znaleźć w bieżących komunikatach na stronie mosina.pl, a także na portalu społecznościowym fb Gminy Mosina.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, od 13 marca br. ograniczony został dostęp do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dla interesantów, przy czym zarówno Urząd, jak i OPS pracują nieprzerwanie. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gminne szkoły prowadzą internetową działalność edukacyjną za pośrednictwem e-nauczania.

Informujemy, że:

Jak teraz można załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie?  

Prosimy, by wizyty osobiste w siedzibie Urzędu składać jedynie w sprawach bardzo pilnych!

 Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUP. Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy e-PUP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje i podręczniki iki%2F)

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami Urzędu.

Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych referatów załatwiających sprawy mieszkańców:

Awarie takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA, dołączając zdjęcie.

……………..

Apelujemy do mieszkańców, szczególnie osób starszych i przewlekle chorych, aby w miarę możliwości pozostawali w swoich domach i opuszczali je tylko wtedy, gdy zachodzi pilna potrzeba. Pamiętajmy także o zachowaniu zasad higieny wskazanych w profilaktyce zakażenia koronawirusem. 
Zwróćmy uwagę na sytuację naszych sąsiadów, osób starszych, samotnych, które mogą potrzebować naszej pomocy. Udzielajmy jej, z zachowaniem wskazanych środków ostrożności – wspierajmy się wzajemnie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.  Pomagajmy sobie nawzajem.

Urząd Miejski w Mosinie