www.mosina.pl
PL
EN
DE
BIP
 
Znajdujesz się w: Strona główna / Fundusze unijne

Fundusze unijne

 

 Informacje o programach i realizowanych projektach- kliknij  w ikony.

 

 

- wfgw.jpg 

*******************************************************************************

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rozbudowa Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Gmina Mosina w lipcu 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej został przekazany do oceny merytorycznej i uzyskując 19 pkt. znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych.

W dniu 23 marca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Z uwagi na założone środki w wysokości 68 mln zł Gmina Mosina znalazła się na liście rezerwowej.

Jednakże w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zwiększyć wysokość środków w naborze i tym samym przyznać Gminie Mosina dofinansowanie w wysokości 3 999 490,47 na realizację zadania.

Droga do uzyskania dofinansowania była bardzo trudna ponieważ czynnikiem obligatoryjnym, warunkującym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę budynku było uzyskanie wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Gmina Mosina, aby spełnić ten warunek w czerwcu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”., uzyskując96 129,44 zł dofinansowania.

W ramach ww. projektu Gmina Mosina doposaży w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownię matematyczną i przyrodniczą w rozbudowywanym budynku szkoły, przeprowadzi zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz projekty edukacyjne z matematyki i przyrody, a także przeszkoli nauczycieli m.in. z nauczania metodami eksperymentu.  Projekt będzie trwał od lutego 2018 r. do czerwca 2020 r.

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż jest to największe jak do tej pory dofinansowanie uzyskane przez Gminę Mosina.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**********************************

 

- umww.jpg

 

Program Wielkopolska Odnowa Wsi

Projekt:

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „BOCIANOWO” w Świątnikach.

Jedną z atrakcji Bocianowa zrealizowanego w miejscowości  Świątniki w ramach projektu Pięknieje Wielkopolska współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski jest właśnie specjalne gniazdo,  nad którym zamontowano kamerę, przez którą będzie można w Internecie podglądać bociany (oczywiście jeśli zdecydują się tam uwić gniazdo).

"Bocianowo" to nie tylko gniazdo dla tych sympatycznych ptaków. Właściwie gniazdo jest tylko dodatkową atrakcją. Cały teren za świetlicą wiejską został uporządkowany, ogrodzony i obsiany trawą i krzewami. Powstała tam scena, teren do tańczenia, zakupiono ławy i stoły oraz przenośne zadaszenia, które można rozłożyć nad stołami. Wszystko wykończone w surowym drewnie i wiklinie podobnie jak bocianie gniazdo.
Do "Bocianowa" wiodą dwie drewniane furty z desek, nad którymi umieszczony jest napis "Bocianowo". 
Gmina Mosina otrzymała na ten cel 45 tysięcy zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 71 tysięcy złotych.

- bocianowo_ok1_1_.jpg

 

*******************************************************************************

- ig_belka.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 „Dotacje na innowacje” -  „Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Projekt:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina” 1.10.2013- 31.12.2014

 

Gmina Mosina w marcu 2013 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”  w konkursie w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i we wrześniu 2013 roku otrzymaliśmy informację o przyjęciu projektu do dofinansowania. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji umowa o dofinansowanie została podpisana 22.10.2013 roku. W ramach projektu zostanie przekazane 200 komputerów  - laptopów z dostępem do Internetu na 5 lat dla gospodarstw domowych kwalifikujących się do projektu  tj.  objętych systemem świadczeń socjalnych oraz rodzinnych, a  także osoby z niepełnosprawnością, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do pobierania świadczeń socjalnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych i emerytalnych, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczestnicy projektu  zostaną także obowiązkowo przeszkoleni z obsługi komputera oraz Internetu. Ponadto 60 komputerów trafi do 5 szkół z naszej gminy.Opracowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a także formularz zgłoszeniowy, które mieszkańcom zostały udostępnione wiosną 2014 r. Rekrutacja uczestników projektu została już przeprowadzona. Przeprowadzono także akcję promocyjną mająca na celu dotarcie z informacją o zasadach udziału w projekcie do jak największej liczby gospodarstw domowych. Po wyłonieniu uczestników projektu przeprowazono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

a)     Wartość dofinansowania:  1 992 000,00 zł.   tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

b)     Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 992 000,00 zł.   

c)     Wartość całkowita projektu: 1 992 000,00 zł.   

 -------------------------------------------------------------------------------------

„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019”

Gmina Mosina w dniu 30.06.2016 r. podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę o dofinansowanie zadania np. „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P”  w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie w wysokości 291 269,00 zł tj. 50% wartości kosztów, pozwoliło na wybudowanie III etapu ul. Koziej w Pecnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mosińską tj. drogą powiatową nr 2465P. W ramach przedsięwzięcia wybudowano 381,41 mb drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybudowana droga przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców miejscowości Pecna. Projekt został zrealizowany, także przy udziale finansowym partnerów: Powiat Poznański, Zakład Usług Komunalnych w Mosinie Sp. z o.o., PUH „Julkrest” Bernadeta Nawrocka, ELLMANN Logistik Roman Ellmann.

*********

LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

 

Dofinansowanie na rozwój obszarów wiejskich

Gmina Mosina w lutym 2016 roku złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski o udzielenie wsparcia na „Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Złożone przez Gminę Mosina wnioski uzyskały pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze Lokalną Strategia Rozwoju i zostały przekazane do oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W czerwcu Burmistrz Gminy Mosina podpisał umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

 1.  „Modernizacja świetlicy sołeckiej w Daszewicach obejmująca termomodernizację” w wysokości 45 224 zł
 2. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Borkowicach”  w wysokości 130 555 zł
 3. „Modernizacja świetlicy sołeckiej w Mieczewie obejmująca termomodernizację” wysokości 38 646 zł

W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007 -2013 w ramach środków finansowych ze Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Gmina Mosina zrealizowała 14 projektów o łącznym dofinansowaniu w wysokości prawie 2 mln. zł,.

 

 

 

   
 
 • Film 8 - Gmina Mosina bezpiecznie
 • Film 1- Zamieszkaj w Gminie Mosina
 • Film 2- Gmina Mosina turystycznie
 • Film 3- Gmina Mosina sportowo
 • Film 4 - Gmina Mosina kuturalnie
 • Film 5- Gmina Mosina edukacyjnie
 • Film 6 - Gmina Mosina ekologicznie
 • Film 7- Gmina Mosina inwestycyjnie
 • Film 9 - Gmina Mosina mobilnie
 
   
 
GCI Mosina Miejski Ośrodek Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Biblioteka w Mosinie Straż Miejska
 
 
powrót na górę strony   mapa serisu
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(61) 8109-500, fax: +48.(61) 8109-558, email: um@mosina.pl, http://www.mosina.pl
NIP: 7773154370, Regon: 000 52 57 77
numer konta: GBS Mosina 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8
 
  Strona działa prawidłowo w przeglądarkach minimum MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Google Chrome 17  
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x