www.mosina.pl
PL
EN
DE
BIP
 
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Miejski / Władze Miasta / Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne.

Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 61 8109-503

tel. kom. 722 323 208 (czynny całodobowo)

e-mail: gczk@mosina.pl

Zespół Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)

Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem

tel. 608 406 013

e-mail: zb@mosina.pl

Andrzej Woźniak – Komendant Straży Miejskiej

tel. 510 143 150

e-mail: straz.miejska@mosina.pl

 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

- czytajwiecej.png

 

O CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba GCZK znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego. Po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników pod numerem telefonu komórkowego 722 323 208. GCZK zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Do zadań Centrum należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zgodnie z „Ustawą o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007r. przy Urzędzie Miejskim w Mosinie tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego,

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

4) opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Burmistrz określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

KOMUNIKATY

1. Gminny system wsparcia i informacji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

2. Mapa dróg na terenie Gminy Mosina

3. Norma śniegowa

4. Wykaz dróg  -  standard odśnieżania  

5. Wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg 

6. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezpieczeństwa pracy związanego z eksploatacją budynków podczas odśnieżania dachów.

7. Regionalny System Ostrzegania

 

 INFORMACJE DLA LUDNOŚCI

1. Zasady postępowania na wypadek zagrożeń

2. Materiały pomocnicze do szkolenia z obrony cywilnej

3. Poradnik przeciwpowodziowy

4. Ogólne informacje dotyczące terroryzmu

5. Instrukcja - jak należy postępować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

6. Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w obiekcie użyteczności publicznej

8. Jak sobie radzić z powodzią - materaiały dydaktyczne dla nauczycieli

9. Jak sobie radzić z upałami

10. Zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w wodzie i na wodzie.

11. Bezpieczne odśnieżanie dachów budynków

12. Informacje dotyczące ptasiej grypy AH1N1

13. Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców

14. Pięć kroków do bezpiecznej żywności

15. Wytyczne GLW dla hodowców drobiu

16. Uwaga na lampiony „szczęścia" - zagrożenie pożarowe

17. Ćwiczenia w Ludwikowie

18. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

19.Jak zorganizować imprezę masową

 

   
 
  • Film  8 - Gmina Mosina bezpiecznie
  • Film 1- Zamieszkaj w Gminie Mosina
  • Film 2- Gmina Mosina turystycznie
  • Film 3- Gmina Mosina sportowo
  • Film 4 - Gmina Mosina kuturalnie
  • Film 5- Gmina Mosina edukacyjnie
  • Film 6 - Gmina Mosina ekologicznie
  • Film 7- Gmina Mosina inwestycyjnie
  • Film 9 - Gmina Mosina mobilnie
 
   
 
GCI Mosina Miejski Ośrodek Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Biblioteka w Mosinie Straż Miejska
 
 
powrót na górę strony   mapa serisu
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(61) 8109-500, fax: +48.(61) 8109-558, email: um@mosina.pl, http://www.mosina.pl
NIP: 7773154370, Regon: 000 52 57 77
numer konta: GBS Mosina 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8
 
  Strona działa prawidłowo w przeglądarkach minimum MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Google Chrome 17  
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x