www.mosina.pl
PL
EN
DE
BIP
 
Znajdujesz się w: Strona główna / Komunikaty
Komunikaty
 
2017-03-17
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

 

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w terminie od 17 marca 2017 roku do 3 kwietnia  2017 roku do godziny 17.00.

 

Rewitalizacja to działania nastawione na wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, kompleksowe, łączące w sobie akcje na rzecz:·lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki. Komitet Rewitalizacji powoływany zarządzeniem Burmistrza stanowi ciało doradcze dla Burmistrza Gminy Mosina w trakcie realizacji procesu rewitalizacji.

 

Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy:

1)      wyrażanie opinii odnośnie m.in. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Mosina, projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji (jeśli zostanie ustanowiona), a także postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

2)      opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina związanych z procesem rewitalizacji na obszarze Gminy Mosina,

3)      ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina, co najmniej raz na 2 lata,

4)      promowanie wiedzy o rewitalizacji oraz zachęcanie interesariuszy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz do współpracy przy realizacji i monitorowaniu podejmowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z przyjętymi Zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu Rewitalizacji członkiem Komitetu Rewitalizacji mogą być:

 

1)      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3,

2)      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2,

3)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2,

4)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne: nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3,

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2,

6)      organy władzy publicznej: nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4, w tym 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie wskazanych przez Radę Miejską w Mosinie,

7)      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa: nie więcej niż 1.

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w realizacji procesu rewitalizacji na terenie Gminy Mosina zgłoś swoje uczestnictwo.

 

Krok I:

 

Zapoznaj się z zasadami działania Komitetu Rewitalizacji – Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nrXLVI/520/17 z dnia 2 marca 2017 r.  „Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”.

 

Krok II:

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz karty poparcia (jeśli dotyczy).

 

Krok III:

 

Złóż formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji wraz z ewentualnymi kartami poparcia udzielającymi głosu poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2017 roku do godziny 17.00 (liczy się data wpływu).

 

 
   
 
  • Film  8 - Gmina Mosina bezpiecznie
  • Film 1- Zamieszkaj w Gminie Mosina
  • Film 2- Gmina Mosina turystycznie
  • Film 3- Gmina Mosina sportowo
  • Film 4 - Gmina Mosina kuturalnie
  • Film 5- Gmina Mosina edukacyjnie
  • Film 6 - Gmina Mosina ekologicznie
  • Film 7- Gmina Mosina inwestycyjnie
  • Film 9 - Gmina Mosina mobilnie
 
   
 
GCI Mosina Miejski Ośrodek Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Biblioteka w Mosinie Straż Miejska
 
 
powrót na górę strony   mapa serisu
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(61) 8109-500, fax: +48.(61) 8109-558, email: um@mosina.pl, http://www.mosina.pl
NIP: 7773154370, Regon: 000 52 57 77
numer konta: GBS Mosina 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8
 
  Strona działa prawidłowo w przeglądarkach minimum MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Google Chrome 17  
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x