fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dotacje na wymianę pieców 2019 – nabór wniosków

Dotacje na wymianę pieców 2019 – nabór wniosków

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze zostanie uruchomiony w dniu 2 września 2019 r. i potrwa do dnia 13 września 2019 r.

W 2019 roku na realizację  zadania Gmina Mosina przeznaczyła 150 000,00 zł. Suma udzielonych dotacji nie może przekroczyć wyżej wymienionej kwoty. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji.

UWAGA!!!

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski na podstawie uchwały zeszłorocznej (Uchwały Nr LXIX/792/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), a które nie zostały zrealizowane w 2018 r. z powodu:

- niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie,

- wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na dofinansowanie przedsięwzięć,

- wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania przedsięwzięcia w ubiegłym roku budżetowym,

mogą ubiegać się o jej przyznanie po złożeniu w terminie od 2 września 2019 r. do 13 września 2019 r. oświadczenia (załączone poniżej), w którym potwierdzą aktualność danych i informacji zawartych we wniosku.

Wnioski złożone przez osoby składające powyższe oświadczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne
i przedsiębiorcy. Dotacja udzielana będzie wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych) – tzn. kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja będzie udzielana z budżetu Gminy Mosina w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jednego beneficjenta.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamieszczony został pod artykułem.

Burmistrz Gminy Mosina przypomina, że w dniu 1 maja 2018 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń oraz zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ma sprawić, że na terenie Wielkopolski powietrze będzie czystsze i nie będzie zagrażała nam smog. Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych. Wprowadzone zostały również ograniczenia dla kotłów oraz kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po  1 maja muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz spełnienie norm emisyjnych wynikających z dyrektyw unijnych. Dodatkowo kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, a także możliwości jego zamontowania. Zgodnie z uchwałą kotły nie spełniające wymagań będą musiały być wymienione, jednak nie od razu. Wymianę przewidziano w dwóch etapach – do 1 stycznia 2024 r. wymianie poddane będą musiały być kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy. Drugi etap zakłada wymianę do 1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających wymagania 3 lub 4 klasy energetycznej. Piece, kominki, kozy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i niespełniające jej wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Poniżej Uchwała NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje  spalanie paliw, rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, zawierające wymagania ekoprojektu, które muszą spełniać nowe instalacje od dnia 1 maja 2018 r.

 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina
  na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Oświadczenie o aktualności danych i informacji zawartych we wniosku złożonym w naborze ogłoszonym w roku 2018.
 3. Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Uchwała NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
  18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje  spalanie paliw.
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE
  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
  .
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Załącznik nr 1 - Wniosek
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Regulamin udzielenia dotacji
Załącznik nr 4 - Ustawa antysmogowa
Załącznik nr 5 - Rozporządzenie Komisji UE
Załącznik nr 6 - Rozporządzenie Komisji UE

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane