Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie

Wykonanie bieżni okrężnej 4 torowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej, rzutni do pchnięcia kulą, odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z projektowanych nawierzchni wraz z włączeniem się do istniejącego systemu kanalizacyjnego, robót ziemnych (humusowania, obsiewu trawą sportową), wykonania prac rozbiórkowych, wykonanie obramowania istniejącej nawierzchni, wycinka 4 szt. drzew.

Wykonawca: TORAKOL Sp. z o.o. ul. Słoneczna 24A, 88-200 Radziejów

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 686 049,58 zł brutto.