Budowa kanalizacji sanitarnej

 
O inwestycji:
Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Czapury, Babki, Wiórek oraz ul. Starołęckiej w Poznaniu. W ramach inwestycji planujemy wykonać:
Obszar inwestycji obejmuje następujące ulice:
Działkowa, Łąkowa, Makowa, Podleśna, Poznańska, Sosnowa, Bankowa, Wierzbowa, Szkolna, Nad Potokiem, Młyńska, Morelowa, Czereśniowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Ananasowa, Orzechowa, Pomarańczowa, Cytrynowa, Porzeczkowa, Kokosowa, Leśna, Gruszkowa, Wiśniowa, Promowa, Gromadzka, Borówkowa, Poziomkowa, Malinowa, Polna, Kręta, Dolna, Jodłowa, Klonowa, Świerkowa, Bukowa, Dębowa, Brzozowa, Starołęcka, Rydzowa, Wiązowa, Leszczynowa.
 
Data rozpoczęcia: 10.2021 r.
Data zakończenia: 08.2023 r.
 
Wartość inwestycji: 72 568 770 zł brutto
Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Wykonawca robót budowlano - montażowych:
Konsorcjum firm: Terlan Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum, WUPRINŻ S.A. jako Partner Konsorcjum
Podwykonawca: KANWOD Wiesław Tarczyński
W przypadku pytań dotyczących inwestycji zapraszamy do kontaktu:
 
Koordynatorzy Kontraktu z ramienia Aquanet S.A.:
Przyłącza kanalizacyjne:
Aquanet S.A. realizuje fragment przyłącza od infrastruktury znajdującej się w ulicy do:
Sposób zakończenia przyłącza został ustalony z Państwem na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.
W przypadku zmiany stanu działki tj. z niezabudowanej na zabudowaną lub z pozwoleniem na budowę, jest możliwość doprojektowania przyłącza wraz ze studzienką na działce. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków w biurze budowy.
W przypadku zgłoszenia mieszkańca po zrealizowaniu kanału na wysokości danej posesji, nie będzie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian i powrotu z realizacją do Państwa działki.
 
Warunkiem wybudowania przyłącza do pierwszej studni na posesji jest podpisanie przez Właściciela
nieruchomości umowy na odbiór ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku, na podstawie którego sporządzana będzie umowa). Tylko sprawna współpraca miedzy Wykonawcą, a mieszkańcami pozwoli na terminową realizację robót.
Uwaga: zrzut ścieków do nowo wybudowanej kanalizacji będzie możliwy dopiero po zakończeniu całej inwestycji tj. na przełomie III/IV kww 2023r. i otrzymaniu pisemnej informacji o takiej możliwości z Aquanet S.A.
Zadaniem właściciela posesji będzie wykonanie instalacji wewnętrznej do posesji tj. fragmentu przyłącza od studni bezpośrednio do posesji (budynku) oraz powiadomienie o tym fakcie Aquanet S.A., z jednoczesnym podaniem informacji na temat stanu wodomierza na dzień wykonania podłączenia.
W przypadku niepodpisania umowy na odbiór ścieków w trakcie trwania inwestycji, Aquanet S.A. wykona
przyłącze wyłącznie do granicy posesji. W takim przypadku Właściciel nieruchomości w celu podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej będzie zobowiązany do wypełnienia wszystkich etapów procesu podłączenia we własnym zakresie i na własny koszt, tj. :
- uzyskania warunków technicznych podłączenia,
- wykonania i uzgodnienia projektu przyłącza,
- zgłoszenia wybudowanego odcinka do odbioru.
 
Wnioski oraz umowy:
Zbieraniem wniosków i umów wśród mieszkańców objętych inwestycją zajmuje się bezpośrednio firma Kanwod. Kontakt do osoby zajmującej się Wnioskami/Umowami:
Mariusz Andrzejewski tel. 790 760 124, e-mail: mariuszkanwod@wp.pl
 
Utrudnienia:
W trakcie realizacji robót wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym oraz zmiany w organizacji komunikacji miejskiej, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.aquanet.pl/dla-klienta/awarie-i-prace-planowe. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przy prowadzonych pracach zminimalizować utrudnienia oraz umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji.