Budowa „Parku Strzelnica”

Budowa „Parku Strzelnica”

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”, współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do wykonania pozostała nawierzchnia z betonu asfaltowego pod ścieżkę rowerową, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery wraz wiatą przystankową, tablic informacyjnych oraz podłączenie monitoringu.

Wykonawca: Piotr Strzelczyk FLORAPROJECT Puszczykowo
Całkowity koszt inwestycji: 1 004 971, 50 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 80%)
Zakończenie prac: 23 kwietnia 2021 r.

Budowa „Parku Strzelnica”

Budowa „Parku Strzelnica”

Budowa „Parku Strzelnica”