Budowa ul Łaziennej i Kanałowej - I etap

Informujemy o rozpoczęciu budowy ulicy Łaziennej i Kanałowej w Mosinie: etap I – ul. Łazienna.

I etap inwestycji przewiduje budowę chodników i jezdni na ul. Łaziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej.

Wykonawca zadania: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku (kod 64-310) przy ul. Świętojańskiej 7 - na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1156/19, znak: AB.6740.13.189.2018.XVI z dnia 07.03.2019 roku.

Kontakt z wykonawcą: Patryk Nowacki, tel. 721 161 235
Kontakt z Inwestorem: Małgorzata Piotrowska, tel. 618 109 532

Umowny termin wykonania zadania -  30.06.2021 r.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy UM