Modernizacja świetlicy w Sowinkach

Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową świetlicy w Sowinkach i zgłoszona została gotowość do odbioru odpowiednim służbom (Sanepid i Straż Pożarna).
Trwają jeszcze prace związane z wyposażeniem terenu przy świetlicy w piłkochwyty, bramki, urządzenia placu zabaw, które będą kontynuowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Inwestycja  obejmuje rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, budowę parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu.

Wykonawca: Przemysław Birk, Mal-Bud ze Śremu
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie:  884 580, 63 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

J. Nowaczyk

Fot. J. Pawlicka