Nauka na zielono - kolejne zielone sale

11 października zostały oddane do użytku ostatnie trzy Zielone Sale do nauki przyrody i ekologii. To ostatni etap realizacji przedsięwzięcia, w ramach którego w Zielone Sale doposażone zostały już wszystkie gminne szkoły.

Projekt „Nauka na zielono – edukacja w Gminie Mosina – etap IV” jest wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem dofinansowano przedsięwzięcia w Zespole Szkół im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie, Szkole Podstawowej im. A. Wodziczki w Rogalinku oraz Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Koszty wraz z dofinansowaniem  wyniosły prawie 100 000 zł.

Zielone Sale zostały wyposażone w tablice edukacyjne i kredowe, ławostoły oraz kosze na śmieci. Została też utworzona specjalna gra edukacyjna. Uczniowie otrzymali też specjalne pomoce dydaktyczne w postaci zestawów do badania gleby, wody i powietrza, pojemników do obserwacji owadów oraz mikroskopów wraz z kompletami szkiełek.

Całość przedsięwzięcia połączona z aktywnością na świeżym powietrzu sprawia, że zajęcia prowadzone w ramach lekcji przyrody są przyjemniejsze i ciekawsze.

Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Fot. Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi,  Szkoła Podstawowa w Rogalinku