Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej

Trwa przebudowa obustronnego chodnika w ciągu ul. Kolejowej m. Mosina: etap I – odcinek od ul. Dworcowej do ul. Śremskiej

Koszt przebudowy: 216 173, 09 zł
Wykonawca: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych
Zakończenie zadania do 30 maja 2021 r.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej