Przebudowa ul. Budzyńskiej

W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu przebudowy ulicy Budzyńskiej w Mosinie, w dniach 13 – 22 maja Gmina Mosina przeprowadziła konsultacje społeczne, w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców o wariantach poszerzenia tej ulicy. Ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2 i rządowe obostrzenia,  konsultacje odbyły się w formie elektronicznej.

Konsultacjom poddane zostały II warianty przebudowy, z możliwością zamieszczania przez mieszkańców komentarzy.  

Uwzględniając otrzymane odpowiedzi, zdecydowano się na przyjęcie do dalszego procedowania wariantu II zaproponowanej przebudowy ulicy Budzyńskiej, rozszerzając go o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, której potrzeba pojawiła się w uwagach mieszkańców.

Tym samym projekt przebudowy ulicy Budzyńskiej będzie zakładać wykonanie: