Remont jezdni i chodnika - ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka
od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w miejscowości
Mosina polegający na:
a) remoncie nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy,
b) remoncie nawierzchni chodnika z zastosowaniem kostki z rozbiórki,
c) remoncie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
d) remoncie istniejących krawężników,
e) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na nowo wykonanej nawierzchni z
wyłączeniem istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej,
f) wprowadzenie nowej organizacji ruchu dot. zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul.
Dworcowej,
g) przebudowie istniejącego zjazdu publicznego.
wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z
inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych.

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 785 727, 44 zł