Remont Leszczyńskiej - umowa podpisana

Podpisano umowę z wykonawcą  remontu  ul. Leszczyńskiej w Mosinie  (droga powiatowa nr 2465P) na odcinku o długości ok. 750 metrów - od sygnalizacji świetlnej  na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Inwestycję poprowadzi Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim - właścicielem drogi. W wyniku podejmowanych starań przez Gminę, na tę inwestycję Powiat Poznański przeznaczył w swoim tegorocznym budżecie środki, które pokryją połowę kosztów jej realizacji. Pozostały koszt poniesie Gmina. W zakresie tej inwestycji, na odcinku  ul. Leszczyńskiej wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik.

Wykonawca: Jan Nowak Zakład  Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp.
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 969 982, 92

Ulica Leszczyńska w Mosinie na całej długości wymaga modernizacji, jednak jedynie odcinek  od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej może być zmodernizowany w ramach remontu. Taki remont może przeprowadzić Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem.  Pozostały odcinek ul. Leszczyńskiej - od ul. Strzałowej do granicy miasta, wymaga przebudowy drogi. Wiąże się to z uregulowaniem prawnym działek położonych w pasie drogowym, co może przeprowadzić jedynie właściciel drogi - Powiat Poznański. Burmistrz Gminy Mosina podejmie starania o opracowanie przez Powiat projektu przebudowy pozostałego odcinka ul. Leszczyńskiej.

J. Nowaczyk, fot. J. Modrzyński