Częściowy odbiór prac na zbiorniku

W minionym tygodniu Gmina Mosina dokonała częściowego odbioru robót obejmujących wykonanie czaszy zbiornika wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie. Odebrane prace obejmowały wykonanie ścian szczelnych, wykopu pod zbiornik, zbrojonej płyty dennej oraz oczepu żelbetowego. W wyniku odebrania tych prac, wykonawca inwestycji przystąpił do częściowego zalewania zbiornika. Obecnie budowany jest kanał deszczowy grawitacyjny Ø500 w stronę ul. Jasnej.

W ramach zadania budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie, wykonanych zostało już powyżej 70% prac z ich całego zakresu. Zgodnie z zawartą umową,  wykonawca ma zakończyć tę inwestycję do 29 listopada 2020 r.

Na zadanie "Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie", Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 622 170, 55 zł. 

Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59

oprac. JN

Fot. Daniel  Schoenradt, z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy