ul. Piaskowa i Łąkowa

Trwa budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka - chodnika po jednej stronie) w Mosinie.
Wykonana zostanie jezdnia i chodnik na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Łąkowej. Wykonano już kanalizację deszczową oraz krawężniki. w trakcie budowy jest kanał teletechniczny.  Obecnie ze względu na aure pogodową prace są na razie wstrzymane. 

Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:  709 944, 08  zł

JN, fot. D. Schoenrandt