fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Inwestycje

Data opublikowania: 2020-09-10

Stan realizacji inwestycji

 • Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie – zadanie w trakcie realizacji.
 • W zakresie realizowanym przez Aquanet - wykonawca zakończył prace związane z budową wodociągu w ul. Sowinieckiej, Iwaszkiewicza i Żeromskiego. Do realizacji pozostało wykonanie przyłączy wodociągowych w ul. Sowinieckiej.
 • W zakresie realizowanym przez Gminę – planowane rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej - początek października.
 • W zakresie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – wykonawca zakończył częściowo prace związane z budową chodnika na odcinku od przejazdu PKP do ul. Kolejowej oraz od ul. Iwaszkiewicza do ul. Brzechwy. 3 września wprowadzono zmianę w tymczasowej organizacji ruchu zamykając przejazd w rejonie obecnie wykonywanych robót tj. na odcinku od ronda do skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ul. Kolejową oraz odcinek ul. Farbiarskiej oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do Iwaszkiewicza.

Obowiązująca tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Sowinieckiej
Zakres robót

Wykonawca: STRABAG Sp. z Pruszkowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 7 867 927,52 zł.

Prace nad przebudową ul. Sowinieckiej mają zakończyć się do 30 listopada 2020 r. Inwestycję, na którą Gmina Mosina udzieliła dotacji Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 3 000 000 zł, prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Gmina poniesie ponadto koszt realizacji zadania w zakresie uzgodnionym w porozumieniu, w wysokości 316 373, 71 zł.

 • Budowa ul. Świerkowej w Mosinie – zadanie w trakcie realizacji.
  Równolegle budowany jest kanał deszczowy i droga.  Zadanie budowy ul. Świerkowej w Mosinie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu – „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 455 472,72 zł. Dofinansowanie dotyczy 50 % kosztów wybudowania odcinka ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul. Chopina. Pozostała części ul. Świerkowej – do ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie wykonana w całości ze środków Gminy Mosina.

Wykonawca:  konsorcjum w składzie Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka – lider i Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne z Lubonia - partner.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:1 305 081,82 zł.

 • Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku – zadanie na ukończeniu.
  Położono dźwigar stalowy, teraz wykonywane jest zbrojenie płyty pomostu, następnie będzie wylany beton. Do zamontowania zostanie sygnalizacja świetlna oraz bariery, pozostanie do wykończenia także „drogówka”.

Wykonawca: Ikomont, Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki z Janikowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 719 179, 61 zł.

 • Remont ul. Leszczyńskiej w Mosinie – w trakcie realizacji.
  Podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawca stara się uzyskać zgodę na tymczasową organizację ruchu.

Remontowany będzie odcinek ul. Leszczyńskiej (droga powiatowa nr 2465P) o długości ok. 750 metrów - od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Inwestycję poprowadzi Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim - właścicielem drogi. Powiat Poznański pokryje połowę kosztów realizacji zadania, pozostały koszt poniesie Gmina. W zakresie tej inwestycji, na odcinku ul. Leszczyńskiej wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik.

Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 969 982, 92.

Ulica Leszczyńska w Mosinie na całej długości wymaga modernizacji, jednak jedynie odcinek od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej może być zmodernizowany w ramach remontu. Taki remont może przeprowadzić Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem. Pozostały odcinek - od ul. Strzałowej do granicy miasta, wymaga przebudowy drogi. Wiąże się to z uregulowaniem prawnym działek położonych w pasie drogowym, co może przeprowadzić jedynie właściciel drogi - Powiat Poznański. Burmistrz Gminy Mosina podejmie starania o opracowanie przez Powiat projektu przebudowy pozostałego odcinka ul. Leszczyńskiej.

 • Budowa  zbiornika wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno  –  trwa realizacja zadania.  
  Dokonano częściowego odbioru robót obejmujących wykonanie czaszy zbiornika. Wykonawca zakończył budowę kanalizacji deszczowej 500mm z ul. Jasnej, Obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem drugiego włączenia kanalizacji deszczowej z ul. Leśmiana.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma zakończyć tę inwestycję do 29 listopada 2020 r. Na zadanie „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”, Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 622 170, 55 zł.

Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59.

 • Budowa ul. Spokojnej w Czapurach, I etap – trwa realizacja zadania. Wybudowany został kanał teletechniczny.
  Zadanie przewiduje budowę odcinka chodnika z przebudowa sieci energetycznej ze względu na zajęcie pasa drogowego przez słup energetyczny.

Wykonawca: Stanisław Konwisarz PPUH NORTEX z Poznania.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 304 796,92 zł.

 • Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie – projekt w trakcie realizacji. 
  Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji usługi.

  W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu przebudowy tej ulicy Gmina Mosina przeprowadziła konsultacje społeczne, w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców o wariantach poszerzenia tej ulicy. Prace projektowe są obecnie kontynuowane zgodnie z wariantem wybranym po przeprowadzeniu konsultacji.  

Przebudowa ul. Budzyńskiej – szczegóły

 • Budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka) w Mosinie– trwa procedura przetargowa
  3 września zakończyło się zbieranie ofert, trwa ich weryfikacja. Najniższą cenę za wykonanie zadnia zaoferowała firma Marek Dachtera Zakład robót Drogowych z Puszczykowa.

 • Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie – na początku lipca projekt został złożony do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę.

 • Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na budowę kolejnego odcinka ścieżki. Projekt zakłada wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej dwustronnej do granic miejscowości oraz ścieżki rowerowej jednokierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w granicach miejscowości, przesunięcie istniejących słupów oświetlenia ulicznego.

 • Budowa  „Parku Strzelnica” – w trakcie realizacji.
  3 sierpnia złożono wniosek z dokumentacją do Starostwa Powiatowego w Poznaniu - trwa oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

  Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”, współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.


Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) - w trakcie realizacji.
Trwa kompletowanie dokumentacji projektowej na węzły przesiadkowe w Mosinie i Pecnej. Dla budowy węzła przesiadkowego w Drużynie, 6 sierpnia br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.  Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Modernizacja świetlicy w Rogalinku – trwa realizacja zadania.

  Zakres prac obejmuje murowanie, szpachlowanie i malowanie, wykonanie podłoży i posadzek, montaż stolarki drzwiowej, a także wykonanie instalacji co i cwu oraz wymianę instalacji gazowej.

Wykonawca: Constructo sp. z o.o. z Lubicza.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 000 zł.

Na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Rogalinku, wyremontowano także stropodach – te prace zostały już zakończone.

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach, I etap - wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę zadania.

  Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Joanna Nowaczyk

Fot. J. Nowaczyk, P. Ludwiczak, D. Schoenradt

Pozostałe Inwestycje
2020-12-10

Progi zwalniające na ul. Krosińskiej

Zadanie sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego
Czytaj więcej
2020-12-02

Budowa ul. Łaziennej i Kanałowej - I etap

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Łaziennej i Kanałowej etap I - ul. Łazienna na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej.
Czytaj więcej
2020-11-17

Budowa ul. Świerkowej - zakończona

Wykonawca przygotowuje się do odbioru końcowego.
Czytaj więcej
2020-11-17

Nowe nasadzenia w Gminie Mosina

Aktualne nasadzenia w Gminie Mosina.
Czytaj więcej
2020-11-16

Nasadzenia na ul. Gałczyńskiego

Posadziliśmy 41 drzew.
Czytaj więcej
2020-11-13

Budowa węzłów przesiadkowych Drużyna, Mosina, Pecna

Trwa budowa węzła przesiadkowego w Drużynie. Węzły w Mosinie i Pecnej czekają na pozwolenie na budowę.
Czytaj więcej
Więcej inwestycji
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane