fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Inwestycje

Data opublikowania: 2020-10-23

Zagospodarowanie "Parku Strzelnica"

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem „Parku Strzelnica” w Mosinie, projektu współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”.

Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.

W ramach tego projektu w Parku Strzelnica przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej (szerokości 2,2 m) oraz chodnika (szerokości 1,50) o długości ok. 750 m, łączącej ulicę Strzelecką i Leszczyńską. Pośrodku wykonany zostanie plac w postaci koła o promieniu 10 m. Na terenie inwestycji wykonany zostanie również parking typu Bike & Ride na 10 miejsc parkingowych dla rowerów w rejonie istniejącego przystanku autobusowego. Całość ścieżek oraz placu zostanie oświetlona w technologii LED, oraz objęta monitoringiem. W projekcie przewidziano usytuowanie małej architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków rowerowych oraz tablic informacyjnych. Wprowadzone zostaną także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów ostrzegawczych, map dotykowych oraz czytelne opisy dla osób niedowidzących.

Zagospodarowanie

Grafika przedstawia projekt budowy dróg rowerowych w Parku Strzelnica

Projekt do pobrania PDF

W pierwszym etapie przeprowadzona została,  związana z tą inwestycją wycinka drzew. Zaniepokojonych mieszkańców uspakajamy, że wycięte zostały tylko i wyłącznie te drzewa, które z tą inwestycją kolidują. Usuniętych zostało 128 takich drzew. W trakcie prowadzonych robót, w przypadku wystąpienia jeszcze  jakiejś nieprzewidzianej kolizji, liczba ta może minimalnie się zmienić.

Na zagospodarowanie „Parku Strzelnica”, a także pozostałych miejskich parków, od lat sygnalizowane jest duże oczekiwanie społeczności lokalnej. Kilka lat temu władze Gminy, wychodząc  naprzeciw temu oczekiwaniu, podjęły konkretne działania.

W roku 2016 plany zagospodarowania „Parku Strzelnica”, jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, poddane zostały konsultacjom z Zarządem Osiedla nr 2 „Przy Strzelnicy”. Pierwsza koncepcja zagospodarowania Parku Strzelnica zakładała urządzenie go z takimi atrakcjami, jak skatepark, ścieżka biegowo-rowerowo-rolkowa, plac zabaw, street workout.

O pierwszej koncepcji zagospodarowania „Parku Strzelnica” 

W sprawie tej koncepcji,  w roku 2017 w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne. Jedyną, przedstawioną przez mieszkańców uwagą była wówczas uwaga mosińskiej młodzieży jeżdżącej wyczynowo na deskorolkach, rowerach bmx, czy hulajnogach, dotycząca rodzaju zaproponowanego skateparku, co zostało uwzględnione i skatepark nie zostanie zlokalizowany w tym Parku. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag także drogą mailową, przy czym  żadne uwagi krytyczne wobec planów zagospodarowania Parku nie wpłynęły. Dodatkowo informacja o planach zagospodarowania parku, jak jego koncepcja, pojawiały się również w Informatorze Mosińskim (listopad 2017, wrzesień 2018).

Podczas konsultacji z przedstawicielami osiedla, jak i mieszkańcami Mosiny, zgłaszane były problemy takie jak strach mieszkańców w poruszaniu się po parku, wąskie, nierówne ścieżki, brak oświetlenia, brak monitoringu, występujące obecnie w parku miejsca umożliwiające spożywanie alkoholu, co dodatkowo wpływa na brak bezpieczeństwa na tym terenie, krzewy, które wrastają na ścieżki i ograniczają widoczność, drzewa w złym stanie fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla osób poruszających się po parku. Te uwagi i potrzeby mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie zagospodarowania terenu Parku.

Gmina Mosina dokłada wszelkich starań, aby równoważyć realizację bieżących potrzeb mieszkańców dotyczących kwestii bezpieczeństwa czy rekreacji, ale także długofalowych względów ekologicznych i dbałości o środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że każdorazowo wycinanie drzew, może budzić niepokój. Na wzrost liczby usuwanych drzew wpływają takie czynniki, jak ich pogarszający się stan fitosanitarny i związane z tym bezpieczeństwo mieszkańców,  a także realizacja inwestycji wymagająca usuwanie tych, które kolidują z budowaną drogą, ścieżką, czy chodnikiem. Staramy się, by takich drzew usuwać jak najmniej, jednocześnie nie blokując  rozwoju Gminy. Jednak niemal każda inwestycja prowadzona w terenie gdzie występuje drzewostan, wymaga usunięcia kolidujących drzew.

Park Strzelnica jest terenem leśnym, dlatego prowadzona tu wycinka drzew, które kolidują z budową ścieżki rowerowej i chodnika, wykonywana jest na podstawie decyzji wyłączenia gruntu z produkcyjni leśnej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, zgodnie z którą na Gminę nałożono opłatę do poniesienia. W procedurze wyłączenia z produkcji leśnej wycinanych drzew nie nakłada się obowiązku nasadzeń kompensacyjnych, mimo to, w kolejnych latach Gmina Mosina planuje nasadzenia drzew na terenie Parku Strzelnica w ramach własnej inicjatywy. Ponadto w przygotowaniu znajduje się projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, w którym wskazane zostaną całe obszary do zalesienia.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą prace związane z budową dróg rowerowych w Parku Strzelnica miały zakończyć się do 30 listopada br., jednak ze względu na opóźnienia w pracach projektowych termin ten został aneksowany o ok. 2 miesiące.

Oprac. Joanna Nowaczyk

Pozostałe Inwestycje
2020-12-02

Budowa ul. Łaziennej i Kanałowej - I etap

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Łaziennej i Kanałowej etap I - ul. Łazienna na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej.
Czytaj więcej
2020-11-17

Budowa ul. Świerkowej - zakończona

Wykonawca przygotowuje się do odbioru końcowego.
Czytaj więcej
2020-11-17

Nowe nasadzenia w Gminie Mosina

Aktualne nasadzenia w Gminie Mosina.
Czytaj więcej
2020-11-16

Nasadzenia na ul. Gałczyńskiego

Posadziliśmy 41 drzew.
Czytaj więcej
2020-11-13

Budowa węzłów przesiadkowych Drużyna, Mosina, Pecna

Trwa budowa węzła przesiadkowego w Drużynie. Węzły w Mosinie i Pecnej czekają na pozwolenie na budowę.
Czytaj więcej
2020-11-13

Zbiornik na osiedlu Nowe Krosno

Dobiega końca budowa zbiornika wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.
Czytaj więcej
Więcej inwestycji
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane