fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-01-21

LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 27 stycznia 2022 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przystąpienie Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 (uchwała).
 5. Przystąpienie Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 (uchwała).
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, informacja o wynikach egzaminu klas VIII szkół podstawowych oraz wyniki nadzoru pedagogicznego.
 7. Przyjęcie na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
  i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina (uchwała).
 8. Zmiana uchwały Nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina (uchwała).
 9. Zmiana uchwały Nr LXII/728/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu
  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie (uchwała).
 10. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.
 11. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z przeprowadzonej kontroli informacji
  o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
  Sp. z o.o. w Mosinie.
 12. Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Mosinie i jej komisji w roku 2021.
 13. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2022.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są pod odpowiednimi punktami porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/5656036b-386a-4.                 

Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                               (-) Dominik Michalak

Pozostałe Komunikaty
2022-05-12

Program polityki zdrowotnej – wirus HPV

Od 16 maja br. rozpoczynają się zapisy na szczepienia dzieci urodzonych w 2008 roku.
Czytaj więcej
2022-05-16

Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego

Rekomendację mogą zdobyć muzea, parki rozrywki, ośrodki edukacji oraz obiekty rekreacyjne. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
Czytaj więcej
2022-05-13

Utrudnienia przy budowie kanalizacji sanitarnej Czapury, Wiórek, Babki

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej informuje o utrudnieniach w ruchu od 16.05.2022 do 22.05.2022 r.
Czytaj więcej
2022-05-12

Komunikat dot. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Pula środków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych z budżetu Gminy Mosina na 2022 r. została wyczerpana.
Czytaj więcej
2022-05-12

Nadzwyczajna LXV sesja Rady Miejskiej

Sesja odbędzie się 17 maja 2022 r., o godz. 17:00 w trybie zdalnym.
Czytaj więcej
2022-05-12

Terminarz posiedzeń Komisji- aktualizcja

Terminarz posiedzeń Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie - aktualizacja maj 2022 r.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane