fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-11-24

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), zwołuję LXXVI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 30 listopada 2022 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul.  Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. (uchwała).
 5. Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała).
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą - działka o nr ewid. 2483/2, położona w Mosinie (uchwała).
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą - działka o nr ewid. 1746/69, położona w Mosinie (uchwała).
 8. Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (uchwała).
 9. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała).
 10. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 (uchwała).
 11. Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 (uchwała).
 12. Wprowadzenie opłaty targowej, określenie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023 (uchwała).
 13. Obniżenie średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 (uchwała).
 14. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r.
 15. Przeprowadzenie kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego (uchwała).
 16. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok (uchwała).
 17. Rozpatrzenie skargi z dnia 29 listopada 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.33.2021) dotyczącej braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (uchwała).
 18. Rozpatrzenie skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.34.2021) na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy Mosina zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała).
 19. Rozpatrzenie skargi z dnia 19 maja 2022 r. (numer porządkowy: BR.1510.35.2022) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina (uchwała).
 20. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 czerwca 2022 r. (numer porządkowy: BR.1510.39.2022) dotyczącej niejednoznacznej odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina na skargę z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach w porze nocnej (uchwała).
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/c518c00f-a875-4.

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina

Przewodniczący Rady Dominik Michalak

Pozostałe Komunikaty
2022-11-25

Zebranie Wiejskie Sołectwa Czapury

1 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Czapurach odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Czapury.
Czytaj więcej
2022-11-24

Otwarte Konkursy Ofert 2023 w powiecie poznańskim

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 15 grudnia w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Czytaj więcej
2022-11-24

Zmiana terminu posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa odbędzie się 1 grudnia br.
Czytaj więcej
2022-11-24

Znaleziono psa w Mosinie

24 listopada Straż Miejska odłowiła psa w Mosinie przy ul. Strzeleckiej. Kontakt w sprawie psa tel. 697 888 422.
Czytaj więcej
2022-11-24

Dofinansowanie zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich. Składanie ofert do 7 grudnia 2022 r.
Czytaj więcej
2022-11-24

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 30 listopada 2022 r., godz. 16:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane