fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-02-19

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Działając na podstawie § 4 ust. 3a i § 5 ust. 1a Zarządzenia nr 25/2020 Burmistrza
Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedaży drewna, zmienionego zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. oraz
zarządzeniem nr 27/2021 z dnia 02 lutego 2021 r., ogłasza się o zamiarze sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni publicznej. Asortyment drewna przeznaczonego do sprzedaży i miejsca jego zdeponowania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz drewna i korzeni przeznaczonych do sprzedaży.

Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym telefonicznym lub
mailowym uzgodnieniu terminu oględzin ze Sprzedającym (tel. 61 1018245 lub
os@mosina.pl ).

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O zakup drewna mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Sprzedający nie wymaga wnoszenia wadium.
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
a
) nazwę i adres kupującego,
b) oferowane ceny w zł brutto za 1 m3 drewna określonego asortymentu,
c) wskazanie ilości i asortymentu objętego ofertą,
d) oferowany termin odbioru,
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i jest związany ofertą w okresie 30 dni licząc od dnia 08 marca 2021 r.
Oferty niekompletne, niezawierające wszystkich informacji będą uznane za oferty niespełniające wymagań sprzedającego i nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną nazwą wykonawcy i opisaną „Sprzedaż drewna” należy złożyć w siedzibie sprzedającego pod adresem Urzędu Miejskiego w Mosinie przy pl. 20 października 1, 62 -050 Mosina, wysłać pocztą tradycyjną lub przez platformę ePUAP.
5. Termin składania ofert upływa o godzinie 12:00 w dniu 08 marca 2021 roku. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Kryterium wyboru ofert jest cena. Wybrane zostaną oferty z najwyższą ceną.
7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rokowań złożonych ofert.
8. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy kupna – sprzedaży drewna.

Zakres obowiązków kupującego:
Kupuj
ący zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:
1.
zabezpieczenia i oznakowania terenu na czas załadunku drewna zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
2. odbioru zakupionego drewna na koszt własny,
3. uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.


Zdjęcia asortymentu drewna objętego sprzedażą
Umowa kupna - sprzedaży

Pozostałe Komunikaty
2021-02-26

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że z dniem 1 marca 2021r. wznawia bezpośrednią obsługę klienta.
Czytaj więcej
2021-02-24

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminarz posiedzeń Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w marcu 2021 r.
Czytaj więcej
2021-02-24

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

15 marca 2021 roku mija termin płatności pierwszej raty podatku. Od 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków indywidualnych.
Czytaj więcej
2021-02-24

Raport nr 55 dot. Afrykańskiego Pomoru Świn oraz Ptasiej Grypy

Raport nr 55 działania związane z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa wielkopolskiego.
Czytaj więcej
2021-02-23

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować ZUS o dodatkowych przychodach.
Czytaj więcej
2021-02-23

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji ZTM

Reorganizacja układu linii nocnych ZTM, od nocy z poniedziałku na wtorek, z 1 na 2 marca 2021 roku.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane