Nowe obostrzenia rządowe w związku z COVID-19

 

Dzisiaj o godzinie 13.00 zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. Po ogłoszeniu przez rząd nowych wytycznych związanych z walką z koronawirusem, omówiono bieżącą sytuację.

Zgodnie z publikacją nowych zasad, powstało kilka niejasności związanych z ich interpretacją. Dotyczyło to m.in. pojęć i zakresu zapisów związanych z limitem maksymalnie 5 osób na imprezie, spotkaniu czy zgromadzeniu. Omawiano też kwestie samodzielnego powrotu dzieci ze szkół w kontekście nowych zakazów, przebywania na placach zabaw czy uczestnictwa np. w zajęciach na świetlicach wiejskich. W związku z tym czekamy na publikację rozporządzeń oraz szczegółowe wytyczne w tym zakresie. Zespół omawiał też kwestie zdalnego nauczania oraz pomocy osobom samotnym i seniorom.

Monitorujemy sytuację na bieżąco, o kolejnych krokach będziemy informować.

Aktualizacja: Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej zapis: "od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna", należy rozumieć w ten sposób, że zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Infografika przedstawia wyjaśnienia dot. przemieszczania się dzieci do lat 16.

 /Infografika przedstawia wyjaśnienia dot. przemieszczania się dzieci do lat 16,
źródło: FB MEN/