Informacja dot. posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z dzisiejszą informacją Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącą badania na obecność koronawirusa, o godzinie 12.00 odbyło się posiedzenie  Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina.

Na posiedzeniu omawiana była bieżąca sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększającą się dzienną liczbą zachorowań w Polsce. Analizowano również nowe wytyczne dot. powrotu uczniów do szkół oraz planowane regulacje rządowe w kontekście wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w powiatach z największym przyrostem zakażeń.

 

Tomasz Łukowiak

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina