Informacja o wyborze prezesa ZUK/PUK

Informacja o wybraniu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie pani Moniki Kujawskiej.
Uprzejmie informujemy, że Rady Nadzorcze Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.(ZUK)  i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. (PUK), wybrały na Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie panią Monikę Kujawską.

Rady Nadzorcze podjęły decyzję biorąc pod uwagę wyniki pracy pani Moniki Kujawskiej na rzecz spółek w okresie od 10 września 2021 r., doświadczenie zawodowe oraz zebrane przez członków Rad Nadzorczych opinie, w tym opinie załogi ZUK i PUK.


Pani Monika Kujawska jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, a także studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, psychologii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Master of Public Administration (MPA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – pracownik socjalny, specjalizacje: organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Od 13 lat jest związana zawodowo z administracją samorządową. Od 2015 r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie (od 30 kwietnia 2020 r. na stanowisku Sekretarza Gminy).

Poza pracą zawodową, pani Monika Kujawska jest społecznikiem związanym z Mosiną i od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Wybór nastąpił jednogłośnie

 

w imieniu RN ZUK                                    

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hubert Sommerrey           

 

w imieniu PUK

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Sowiński