Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu na "Budowę  ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika,Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)" została złożona oferta.

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

/ grafika przedstawia informację z otwarcia ofert/