Jakość wody

Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacji Uzdatniania Wody AQUANET SA. w Mosinie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.