Jakość wody do picia ze stacji uzdatniania Aquanet S.A.

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w I kwartale 2020 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje:  *nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów  jest równe lub większe od  250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych
** wartość zalecana ze względów zdrowotnych
*** suma następujących trihalometanów : trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
**** suma następujących trihalometanów : chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.

Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacji Uzdatniania Wody AQUANET SA w Mosinie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.