Komunikat dot. Zespołu Szkół w Krośnie i SP nr 1 w Mosinie

Aktualizacja z dnia 25 października 2020 roku:

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu informacji z dnia 24.10.2020 r. przekazuję komunikat, że jeden z uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz jeden z nauczycieli klas VI-VIII Zespołu Szkół w Krośnie mają pozytywny wynik potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie oraz nauczyciel klasy edukacji wczesnoszkolnej znajdują się na kwarantannie obowiązującej od dnia 24.10.2020r. do 30.10.2020r. włącznie. W związku z tym zajęcia do dnia 30 października br. będą się odbywały w formie zdalnej.

 Informuję także, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy nie są objęci kwarantanną. Uczniowie z VI-VIII, którzy mieli lekcje z nauczycielem u którego stwierdzono zakażenie, zostali objęci nadzorem epidemiologicznym (uczniowie od poniedziałku mają nauczanie zdalne). Rodzice uczniów, których dotyczy kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny otrzymują takie informacje bezpośrednio od dyrektora szkoły.

Sala lekcyjna oraz świetlica dzieci z edukacji wczesnoszkolnej zostanie poddana dezynfekcji.

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

 **********************

Szanowni Państwo,

Dziś w godzinach wieczornych otrzymałem informację, że jeden z uczniów edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół w Krośnie ma pozytywny wynik potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2. Oznacza to, że wszyscy uczniowie oraz nauczyciel tej klasy znajdują się na kwarantannie obowiązującej od dnia 24.10.2020r. do 30.10.2020r. włącznie. W związku z tym zajęcia do dnia 30 października br. będą się odbywały w formie zdalnej.  Informuję także, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie jedna z pań wychowawczyń edukacji wczesnoszkolnej, ma pozytywny wynik testu na COVID-19. Po uruchomieniu procedury związanej z powiadomieniem PSSE w Poznaniu i ustaleniu, że dzieci z tej klasy miały ostatni kontakt z wychowawczynią w piątek 16.10.2020 r., czas kwarantanny upływa dla tych osób 26.10.2020 r. W związku  z powyższym, we wtorek  27.10.2020r. dzieci wracają do szkoły i będą miały zajęcia z nauczycielem zastępującym wychowawcę. Informuję także, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

Cały czas monitorujemy pracę szkół, przedszkoli, Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskiej Biblioteki Publicznej, Galerii Sztuki, gminnych spółek komunalnych i innych miejsc użyteczności publicznej. W przypadku wystąpienia zagrożenia, funkcjonowanie tych placówek będzie odbywało się w oparciu o decyzje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina