Park nad kanałem otwarty

6 listopada 2019 r. park przy Kanale Mosińskim został udostępniony mieszkańcom.

Wiosną 2019 roku w Mosinie powstał nowy park, już w podczas powstawania koncepcji zapadła decyzja o zrezygnowaniu z tradycyjnych trawników na rzecz łąki kwietnej.

Dlaczego warto zakładać łąki kwietne.

Głównym powodem zakładania łąk kwietnych jest próba połączenia wartości użytkowych trawników z wartościami przyrodniczymi trwałych użytków zielonych. Ale o ile rolnik na swojej łące stara się tak gospodarować, aby mieć jak najwięcej roślin cennych jako pasza dla zwierząt, tak łąki zakładane w miastach skupiają się na wartościach estetycznych, krótko mówiąc chodzi o to by było jak najwięcej kwiatów, i aby kwiaty te kwitły w możliwie długim okresie.

Kolejnym ważnym powodem zakładania łąk kwietnych jest dbałość o środowisko naturalne – na łące znajduje się znacznie więcej gatunków roślin niż na tradycyjnym trawniku, rośliny te stanowią schronienie i bazę pokarmową dla znacznie większej grupy zwierząt.

Ostatnim ważnym powodem są  oszczędności finansowe, które są spowodowane mniejszą ilością zabiegów: koszenia i odchwaszczania.

Dlaczego zakładanie łąki kwietnej jest trudne i trwa sporo czasu?

Należy uświadomić sobie, że na łąkę składa się bardzo wiele gatunków roślin, a różne rośliny kiełkują i rosną najlepiej w różnych warunkach. Wpływ na to ma między innymi, ilość światła, ilość wody, długość dnia, temperatura, pora roku itp. Ponadto trzeba mieć świadomość, że na naszą uprawę będą wsiewać się różnego rodzaju chwasty, które będą konkurować z posianymi roślinami. Dlatego początkowy efekt zwykle nie jest zadowalający, gdyż dominują rośliny szybko rosnące, jednoroczne chwasty takie jak komosa i szarłat, na szczęście są one mało odporne na koszenie i po jakimś czasie same znikną ustępując miejsca innym roślinom. Dalsza uprawa łąki kwietnej sprowadza się głównie do umiejętnego koszenia, w zależności od terminu koszenia, jednym roślinom pozwalamy rozsiać się, a innym to uniemożliwiamy. Jednocześnie koszenie umożliwia rozwój niższych roślin, oraz roślin które rozmnażają się wegetatywnie np. przez odrosty korzeniowe, kłącza itp.  Przez cały czas rozwoju łąki można wpływać na jej skład poprzez dosiewanie lub dosadzanie pożądanych roślin. W przypadku parku w Mosinie trudny proces zakładania łąki kwietnej stał się jeszcze trudniejszy z uwagi na suszę i upały które wystąpiły w maju i czerwcu, utrudniło to kiełkowanie wielu roślin. Warto zwrócić uwagę na to, że na łące zostały dodatkowo posadzone krokusy i przebiśniegi, zastosowanie tych roślin powoduje, że pierwsze koszenie może nastąpić dopiero po zaschnięciu liści tych roślin, co zagwarantuje ich ponowne kwitnienie w następnym roku.

Reasumując mosińska łąka kwietna nie miała najłatwiejszego początku ale z każdym tygodniem będzie stawać się coraz piękniejsza i coraz doskonalsza.

Zachęcamy do odwiedzania i spędzania wolnego czasu w otoczeniu zieleni. Park mieści się przy ul. Wagnera w Mosinie, a najłatwiej dotrzeć do niego z ul. Konopnickiej.