Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie

Przypominamy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji po raz kolejny „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.


Program obejmuje:

Szczepienia będą wykonywane w:

  1. dni robocze w 17 przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego (MEDICOMPLEX 62-050-Mosina, ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 434 343),
  2. w soboty w siedzibie wykonawcy Programu tj. przychodni lekarskiej EDICTUM Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31) – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://powiat.poznan.pl/szczepienia-przeciwko-grypie-4/

 Izabela Karabon
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia