Straty po wichurach

Informacja w sprawie strat po wczorajszych wichurach na terenie gminy Mosina.

Nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury w znacznych rozmiarach. Wszystkie zaistniałe uszkodzenia usuwane są na bieżąco przy użyciu dostępnych na terenie gminy sił i środków. Służby komunalne objeżdżają teren i monitorują sytuację na bieżąco.

Przykładowe zdarzenia i interwencje: