Terminarz posiedzeń Komisji

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH I DORAŹNYCH RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

GRUDZIEŃ 2021 r.

 

DATA

NAZWA KOMISJI

TEMAT POSIEDZENIA

 

 

02.12.2021 r.

godz. 17.00

 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa

 

 

 1. Wnioski do budżetu 2022r.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

06.12.2021 r.

godz. 16.00

 

Komisja Inwestycji

i Mienia Komunalnego

 

 

 1. Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

07.12.2021 r.

godz. 16.00

 

Komisja Budżetu

i Finansów

 

 

 1. Podsumowanie i głosowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022.
 1. Sprawy bieżące.

 

 

08.12.2021 r.

godz. 16.00

 

Komisja Budżetu

i Finansów

 

Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina

 

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2027 i opinia na temat projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

 

09.12.2021 r.

godz. 17.00

 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa

 

 

 1. Wyjaśnienie z Zarządem ZUK sp. z o.o. i PUK sp. z o.o. sposobu odpowiedzi na problemy zgłoszone przez Mieszkańca.
 2. Plan pracy na rok 2022.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

DATA

NAZWA KOMISJI

TEMAT POSIEDZENIA

 

 13.12.2021 r.

godz. 17.30

 Komisja Rewizyjna

 

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 2. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 3. Wolne głosy.   

 

 14.12.2021 r.

godz. 16.00

Komisja Inwestycji

i Mienia Komunalnego

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań na dzień 30 listopada 2021 r. wynikających z załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 r.
 2. Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 listopada 2021 r.
 3. Projekt budżetu na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.

 

 14.12.2021 r.

godz. 17.30

 

Komisja Budżetu

i Finansów

 

 

 1. Opiniowanie uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Sprawy bieżąc

 

 15.12.2021 r.

godz. 17.00

Komisja Oświaty,

Spraw Społecznych

i Promocji

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2020/2021 r.
 2. Podsumowanie działalności komisji w 2021 r.
 3. Plan pracy na rok 2022.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

20.12.2021 r.

godz.17.00

KOMISJA PRZESUNIĘTA NA STYCZEŃ 2022

 

Komisja Budżetu

i Finansów

 

 

 1. Podsumowanie pracy komisji w roku 2021.
 2. Wykonanie wniosków komisji.
 3. Plan pracy komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.

   Tematy zostaną omówione na Komisji w    styczniu.

 

     

Wyżej wymienione posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@.mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541, 61 8109 542, w celu otrzymania kodu dostępu do wideokonferencji.

Informacje szczegółowe dotyczące między innymi godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz  porządku obrad są dostępne na portalu Rady Miejskiej przeznaczonym dla mieszkańców pod adresem: www.mosina.esesja.pl