Wyniki wyborów władz Sołectwa Radzewice

10 czerwca odbyły się wybory władz Sołectwa Radzewice kadencji 2019-2024. Sołtysem został wybrany Paweł Sroka.

Rada Sołecka Sołectwa Radzewice kadencji 2019-2024 przedstawia się następująco: Janusz Hołysz, Joanna Kaczmarek, Andrzej Kołutkiewicz, Maciej Krawczyk, Małgorzata Kubiaczyk, Wojciech Reszczyński i Tadeusz Wawrzyniak.