Znaleziono psa!

Psa przywieziono 30.07.2020 r. z ul. Leszczyńskiej w Mosinie.

Pies obecnie przebywa w punkcie czasowego pobytu zwierząt bezdomnych, mieszczącego się przy ulicy Sowinieckiej 6 G w Mosinie (teren Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Sp. z o. o.). Osoba, która rozpoznaje psa proszona jest o kontakt, numer telefonu: 697-888-304. Po 5 dniach pies zostanie wywieziony do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.