fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-10-23

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

UWAGA!

29 października 2020 r. sesja została przerwana, w związku z tym jej kontynuacja odbędzie się 3 listopada o godz. 16:00.

_________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 29 października 2020 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Wyznaczenie aglomeracji Mosina - Puszczykowo (uchwała).
 5. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023 (uchwała).
 6. Powierzenie gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” (uchwała).
 7. Podatki i opłaty lokalne na rok 2021:
 1. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała),
 2. wprowadzenie opłaty targowej, określenie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (uchwała),
 3. obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 (uchwała).
 1. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (uchwała).
 2. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 (uchwała).
 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 (uchwała).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 21 września do 23 października 2020 r.
 5. Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (uchwała).
 6. Ceny za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego (zmiana uchwały).
 7. Uchylenie Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (uchwała).
 8. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnych:
 1. Arkadiusza Cebulskiego (uchwała),
 2. Czesława Tomczaka (uchwała).
 1. Regulamin zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych:
 1. osób zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Gminy Mosina,
 2. radnych Rady Miejskiej w Mosinie.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są
pod odpowiednimi punktami porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/2b9cd013-6993-4.

Osoby chcące zabrać głos podczas tej sesji, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541 i 61 8109 542, w celu otrzymania odpowiedniego linka.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur

Pozostałe Komunikaty
2020-11-12

Komunikat o pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie 4.12.2020

Aktualny komunikat o pracy Urzędu w związku z COVID-19.
Czytaj więcej
2020-12-04

Nowy klub radnych w Radzie Miejskiej w Mosinie

W dniu 01.12.2020 jedenastu radnych Rady Miejskiej w Mosinie utworzyło Klub Radnych Gminy Mosina “OdNowa”.
Czytaj więcej
2020-12-04

Wzrost limitów zarobków na emeryturze i rencie

Osoby będące na emeryturze lub pobierające rentę mogą być w dalszym ciągu aktywne zawodowo.
Czytaj więcej
2020-12-03

Zimowe utrzymanie dróg

Spadł pierwszy śnieg. Prezentujemy zestawienie jednostek biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Mosina.
Czytaj więcej
2020-11-30

Komunikat ZUS

Od 9.11 ponownie rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia.
Czytaj więcej
2020-11-30

Terminarz posiedzeń komisji stałych i doraźnych

Terminarz posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie - grudzień 2020 r.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane