fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2019-12-13

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Mosina.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą następujące zmiany:

 • Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że będą przekazywać odpady sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, w której wskażą, iż odpady będą przekazywane w sposób selektywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą stosować obowiązujące zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne niesegregowane (tzw. zmieszane) mogą występować tylko i wyłącznie jako tzw. „odpady resztkowe” występujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali przekazywanie odpadów sposób selektywny nie muszą składać nowej deklaracji.

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY.

Uwaga ! Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych – muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła.  W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę.

Likwidacja możliwości oddawania odpadów zielonych oraz tzw. odpadów kuchennych w workach czy folii, jest podyktowana przede wszystkim ochroną naszego środowiska i dążeniem do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Podobne rozwiązania będą w gminach sąsiednich.

 • Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają bioodpady, powinni je zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zniesiony zostaje system workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych). Oznacza to, iż mieszkańcy Gminy nie będą otrzymywali od przedsiębiorcy odbierającego odpady worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów i nie będą mogli oddawać bioodpadów w workach.

W systemie workowym nadal można zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny, czyli: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i papier.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, przyjmuje następujące odpady:
 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 • bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca),
 • odpady z mikroiniekcji odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (nowa frakcja),
 • odpady z tekstyliów i odzieży (nowa frakcja),

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki
w godz. 11.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.

W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 547.

Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Agnieszka Buśko z Referatu Finansowo-Budżetowego, tel. 618109-519.

Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rosnącymi, rynkowymi kosztami przetwarzania i składowania odpadów komunalnych informuję Państwa, że w najbliższym czasie planowana jest podwyżka wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najprawdopodobniej nastąpi ona w lutym/marcu 2020 roku. Wpływ na podwyższenie stawki ma także ilość powstających odpadów oraz ilość osób zgłoszonych w gospodarstwach domowych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych.

Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli stosowną deklarację. Ponadto każdy z nas codziennie podejmuje decyzję o tym, które produkty kupuje. Mając również na uwadze ochronę środowiska proszę, aby Państwo zwracali uwagę na to jakie opakowania powstają po zakupie danego produktu. Dbajmy o jak najmniejszą ich ilość. Zwracajmy uwagę na segregację odpadów powstających w naszych domach. Tylko postępując w taki sposób, każdy z nas i wszyscy razem wpłyniemy na koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Pozostałe Komunikaty
2020-09-09

Utrudnienia w ruchu - Glinianki

W dniach 19-20 września w związku z imprezą biegową Król Parku wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.
Czytaj więcej
2020-09-18

Aktualny terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, budżetu i finansów, inwestycji.
Czytaj więcej
2020-09-18

Raport Burmistrza Gminy Mosina

Prezentujemy raport w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dane zostały udostępnione przez Policję oraz PSSE w Poznaniu.
Czytaj więcej
2020-09-18

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Sesja odbędzie się 24 września o godz. 16.00 w sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4.
Czytaj więcej
2020-09-17

Opłata za śmieci na nowy numer konta

Przypominamy, że od 1 kwietnia tego roku obowiązuje nowy indywidualny numer bankowy na opłaty za gospodarowanie odpadami.
Czytaj więcej
2020-09-17

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Sasinowo

Zebranie Wiejskie odbędzie się 26 września 2020 r. o godzinie 16:00 na placu zabaw w Sasinowie.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane