fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Nowe stawki opłat za śmieci - informacje praktyczne

Przypominamy mieszkańcom, że od 1 kwietnia br. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nowe stawki opłat za śmieci – szczegóły. 

Decyzje o obowiązujących od początku kwietnia stawkach, zgodnie z przepisami prawa zostały Państwu dopiero doręczone lub są obecnie w doręczeniu.

Odpowiadając na pytania mieszkańców w tej sprawie informujemy także, że:

  • Nowe stawki Rada Miejska w Mosinie uchwaliła dopiero na sesji 27 lutego br. i ze względu na obowiązującą procedurę formalno-prawną, ich podanie do wiadomości  było możliwe dopiero po stwierdzeniu zgodności uchwał z prawem przez organy nadzoru zewnętrznego – Wojewodę Wielkopolskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową, co nastąpiło dopiero pod koniec marca.
  • Decyzje o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami doręcza tym razem Poczta Polska listem poleconym, ze względu na wymogi prawa – osobistego doręczenia podatnikowi. Urząd Miejski w Mosinie musiał skorzystać w tym przypadku z usług Poczty, z powodu długiego okresu procedowania uchwał w sprawie stawek przez Radę Miejską i niemożliwość dostarczenia decyzji do każdego podatnika przez pracowników Urzędu w krótkim czasie, jaki pozostał na ich doręczenie.
  • Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym złożono deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju, to zwolnienie obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługuje zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu. Wynika to z zapisów uchwał podjętych przez Radę Miejską w Mosinie.
  • Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe numery indywidulane kont, które podane są w dostarczanych decyzjach. Prosimy o dokonywanie wpłat na przyznane, nowe numery kont. Jednocześnie informujemy, uspokajając tych z Państwa, którzy dokonali już wpłaty na stare konto, że stare konta będą aktywne jeszcze do czerwca br.   
  • Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępne są w zakładce dla Mieszkańca-> Gospodarowanie Odpadami -> Formularze deklaracji. Można pobrać je także w Urzędzie Miejskim w godzinach jego pracy – ze stojaka przed głównym wejściem do budynku.

Wypełnione deklaracje w okresie czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu z powodu epidemii koronawirusa, można  złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, a także w specjalnej skrzynce wystawionej przed  wejściem do Urzędu, do której można także składać inne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących: spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków i CEIDG. Skrzynka na dokumenty pozostaje pod stałym nadzorem.


Szczegóły -> Tu także złożysz deklarację „śmieciową” i inne dokumenty

Deklaracje za gospodarownie ospadami można także złożyć drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUP.

Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić w Biurze Obsługi Interesanta, ale także korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy e-PUP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje i podręczniki.

Prosimy, aby wszelkie pytania związane z wypełnieniem deklaracji czy innych dokumentów, a także wątpliwości co do danych dokumentów, przed ich złożeniem do skrzynki wyjaśniać wcześniej telefonicznie, także przed złożeniem bezpośrednim w Biurze Obsługi Interesanta.  

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie w okresie ograniczonego dostępu na czas epidemii koronawirusa-> Ważne informacje.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane