fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkurasach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Zapraszamy do lektury

Metropolia Poznań opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności

Jednym z elementów prac nad Planem są warsztaty, do udziału w których zapraszamy również mieszkańców gminy Mosina

Czytaj więcej...

1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Budżet zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków o napędzie elektrycznym, protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundacje kosztów studiów.

Czytaj więcej...

Rusza nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Czytaj więcej...

27 luty - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 luty to wyjątkowy dzień. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...

Konkurs „Seniorzy w akcji”

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł.

Czytaj więcej...

ZmieniaMY krajobraz!

Gmina Mosina w 2021 roku, rozpoczyna intensywne prace nad opracowaniem własnej uchwały krajobrazowej

Czytaj więcej...

Masz Głos 2021 !

Od poniedziałku 15 lutego można wysyłać zgłoszenia do Akcji Masz Głos 2021!

Czytaj więcej...

OPS, MOK, OSIR i organizacje pozarządowe jako instytucje wsparcia seniorów na terenie Gminy Mosina

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie.

Czytaj więcej...

Otwarty Konkurs Ofert - UMWW w Poznaniu

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Ruszył II nabór do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

ROPS zaprasza wszystkie osoby gotowe do poszukiwania nowatorskich rozwiązań.

Czytaj więcej...

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

Infolinia w trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19.

Czytaj więcej...

Program Aktywni Obywatele

Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce.

Czytaj więcej...

Nabór na członków Komisji konkursowej

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane