fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Dofinansowanie zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 2023

Nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich. Składanie ofert do 7 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Otwarte Konkursy Ofert 2023 w powiecie poznańskim

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 15 grudnia w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Informacja dla organizacji pozarządowych

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok- składanie nowych propozycji zdań do 30.09.br.

Czytaj więcej...

Ogłoszono wyniki tegorocznego naboru do Rządowego Programu „Klub”

Trzy kluby sportowe z naszej gminy z rządowym wsparciem.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na wypoczynek dzieci i młodzieży

Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2022 rok.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich. Oferty należy składać do 25 kwietnia 2022 r. godz. 15:30.

Czytaj więcej...

Roczne Programy Współpracy z NGO

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. RPW w latach 2020,2021,2022.

Czytaj więcej...

Wielkopolska Wiara 2021-2023

Celem projektu jest wspieranie działań lokalnych podejmowanych przez Wielkopolan działających w ramach młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przy Patronach.

Czytaj więcej...

Tańszy gaz dla NGO

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie.

Czytaj więcej...

Małe granty - MKŻ

Do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta złożona przez Mosiński Klub Żeglarski

Czytaj więcej...

Małe granty - ZHP

Oferty realizacji zadania publicznego - małe granty Hufiec ZHP Mosina

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego - wyniki

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że dokonał podziału środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia przedstawicieli NGO do komisji oceniającej oferty

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji oceniającej oferty.

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022 rok

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane