fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”

Prezentujemy pierwsze w Polsce wyniki badań wpływu pandemii koronawirusa na kondycję organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają na szkolenie.

Czytaj więcej...

„Działaj Lokalnie”

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” .

Czytaj więcej...

Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

Zapraszamy przedstawicieli NGO oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie.

Czytaj więcej...

Oferty realizacji zadań publicznych - małe granty cd.

Wpłynęły kolejne oferty na realizację zadań publicznych.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dzisiaj 3 grudnia. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Nabór na członków Zespołu konsultacyjnego

Opiniującego projekty złożone w otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w 2021 r.

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Czytaj więcej...

Nabór na członków Komisji konkursowej

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej...

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

Infolinia w trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19.

Czytaj więcej...

Ruszył II nabór do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

ROPS zaprasza wszystkie osoby gotowe do poszukiwania nowatorskich rozwiązań.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Otwarty Konkurs Ofert - UMWW w Poznaniu

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021

Czytaj więcej...

Masz Głos 2021 !

Od poniedziałku 15 lutego można wysyłać zgłoszenia do Akcji Masz Głos 2021!

Czytaj więcej...

Rusza nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane