fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Metropolia Poznań opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności

Jednym z elementów prac nad Planem są warsztaty, do udziału w których zapraszamy również mieszkańców gminy Mosina

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim z Januszem Wojciechowskim

Czytaj więcej...

Inicjatywa lokalna

Działaj w swojej okolicy!

Czytaj więcej...

NOWEFIO 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne dotyczące pierwszego konkursu grantowego

Rozpoczyna się cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia on-line.

Czytaj więcej...

"Mapa stypendiów III"

Największy raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia

Rozdajemy Mosińskie Pudełka Życia, które mają na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

VII edycja projektu granatowego "Zielona Ławeczka"

Zapraszamy mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) do udziału w ogólnopolskim, prospołecznym projekcie grantowym "Zielona Ławeczka".

Czytaj więcej...

30 mln zł na Program „Sportowe Wakacje+” w edycji 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”

Czytaj więcej...

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych o udział w badaniu ankietowym.

Czytaj więcej...

Konkurs Młodzieżowy - MOSTY

Projekt „ MOSTY” jest finansowany ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Czytaj więcej...

Bezpłatne warsztaty dla mosińskich przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy mosińskich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych warsztatach.

Czytaj więcej...

Indeks Start2Star

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Dziękujemy za Wasze poświęcenie.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju

Zapraszamy podmioty i organizacje działające w obszarze sportu do składania ofert

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane