12.11.2020

Od 27.10.2020 r. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu wznowiła podawanie danych statystycznych dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim. - źródło

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  12 listopada 2020 r. Liczba 298 adresów, 500 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 18 osób. Aktywne zakażenia w Gminie Mosina – 280osób (5.11.2020 r.) ]