15.11.2020

Od 14.11.2020 r. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu nie podaje danych statystycznych dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) z podziałem na gminy.  Informacje statystyczne dotyczące powiatu poznańskiego publikowane są na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - link do strony

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  15 listopada 2020 r. Liczba 252 adresów, 375 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 30 osób. Od 14 listopada 2020 roku PSSE w Poznaniu nie podaje danych dotyczących zakażeń z podziałem na gminy ]