20.11.2020

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu wznowiła podawanie danych statystycznych dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim. - źródło

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  20 listopada 2020 r. Liczba 274 adresy, 449 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 46 osób. Aktywne zakażenia w Gminie Mosina – 718 osób (19.11.2020 r.) ]