Badania jakości wody

Wyniki badań próbek wody pitnej produkowanej na Stacji Uzdatniania Mosina - II kwartał 2020 r.

----------------------------------

Wyniki badań próbek wody pitnej produkowanej na Stacji Uzdatniania Mosina - III kwartał 2020 r.

----------------------------------


Wyniki badań próbek wody pitnej produkowanej na Stacji Uzdatniania Mosina - II kwartał 2019 r.

----------------------------------

AQUANET SA w Poznaniu przedstawia wyniki badań próbek wody pitnej produkowanej na Stacji Uzdatniania Mosina i dostarczanej do konsumentów w Gminie Mosina.  Dotyczą one IV kwartału 2018 roku.

wyniki badań

----------------------------------------------------

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w II kwartale 2018 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informujeJakość wody do picia ze stacji uzdatniania Aquanet S.A. w odniesieniu do przepisów polskich i unii europejskiej (wartości średnie podstawowych parametrów).

----------------------------------------------

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w I kwartale 2018 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje

Jakość wody do picia ze stacji uzdatniania Aquanet S.A. w odniesieniu do przepisów polskich i unii europejskiej (wartości średnie podstawowych parametrów).

wersja do pobrania