Dyżury aptek

  W dniu 30 grudnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 11347 uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/178/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku (treść uchwały w załączeniu).

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK