Fundusz Dróg Samorządowych

Z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie na realizację takich inwestycji jak:

2019 rok

„Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina”
całkowity koszt realizacji zadania na poziomie wniosku o dofinansowanie: 4 458 713,52
wartość dotacji z umowy o dofinansowanie: 2 117 971,00 zł

„Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzący spójny ciąg komunikacyjny”
całkowity koszt realizacji zadania na poziomie wniosku o dofinansowanie: 1 760 743,71
wartość dotacji z umowy o dofinansowanie: 867 296,00 zł