II Zastępca Burmistrza

 

Adam Ejchorst - II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

tel.: 61 8109 500 lub 618109 550
fax: 61 8109 558
e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl