Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne poprzez wybór jednej z poniższych metod:

Informacja w sprawie pojemników na odpady

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Mosina dotyczących  pojemników na odpady informujemy, że obowiązuje okres przejściowy do 30 czerwca 2022 r., w którym dopuszczalne jest posiadanie pojemnika na odpady w dowolnym kolorze, ale z opisem właściwej frakcji odpadów, czyli np. napis „BIO”, „BIOODPADY”. Niezależnie od tego zalecamy przy zakupie nowego pojemnika na odpady kierować się również jego kolorem, odpowiadającym danej frakcji odpadów, czyli: bioodpady to kolor brązowy, odpady zmieszane to kolor czarny, papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor zielony. Należy również pamiętać o tym, że minimalna pojemność pojemnika na odpady nie może być mniejsza niż 120 l oraz, że powinny one posiadać zaczepy i kółka.

Naklejki do znakowania pojemników na odpady
POBIERZ, WYDRUKUJ I NAKLEJ NA POJEMNIK

  

 

PRZYPOMINAMY – odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), należy zbierać w pojemnikach, pozostawienie odpadów zmieszanych we worku obok pojemnika skutkować będzie brakiem odbioru odpadów zmieszanych wystawionych poza pojemnikiem.